Pronajímáte byt a zajímá vás, co musíte platit jako majitel a jaká údržba bytu přechází na nájemce? 

Údržba bytu je jedním z důležitých aspektů pro zachování jeho kvality a bezpečnosti. Je to také téma, které se často objevuje v nájemních smlouvách a právních předpisech. Jedním z klíčových dokumentů, který určuje povinnosti nájemce v této oblasti, je vyhláška č. 308/2015 Sb.

Tato vyhláška poskytuje “návod” týkající se běžné údržby a drobných oprav, za které je odpovědný nájemce. Zde je přehled některých klíčových bodů, které by měl každý pronajímatel a nájemce znát.

Běžná údržba podle vyhlášky znamená, že nájemce je povinen udržovat byt v čistotě a pořádku, včetně pravidelného větrání, úklidu a zachování hygienických standardů. To zahrnuje také pravidelnou údržbu vnitřního vybavení bytu, jako je čištění oken, podlah a sanitárních zařízení. Výmalba je součástí běžné údržby a to byste měli zmínit v nájemní smlouvě. 

Drobné opravy znamenají, že nájemce je rovněž povinen provádět drobné opravy, které nevyžadují zásah odborníka nebo větší finanční náklady. To může zahrnovat opravy drobných poškození na zdech, opravy kohoutků, žárovek, závěsů, poškrábání podlahy či ulomení podlahové lišty, poškození dveří, kování, zničení žaluzií, apod.

Dále nájemník odpovídá za opravy spotřebičů, pokud je spotřebič poškozen v důsledku špatného užívání nájemce. Je na něm, aby za jejich opravu nebo výměnu nesl odpovědnost (např. vypínače, zdroje světla, hlásiče pohybu, rozkousaný kabel od domácího mazlíčka, prasklé žárovky, apod.).

Mezi další běžné drobné opravy patří i např. výměna sifonu nebo odtokový kanálek ve sprše. Pokud nájemník zničí i bytová měřidla v bytě, např. u vytápění nebo vodoměru, také je musí opravit na vlastní náklady. 

A co třeba typický kapající kohoutek nebo rozbité splachovadlo? Vyhláška opět říká, že tyto opravy platí nájemce. A to včetně opravy bojleru pro ohřev teplé vody. Pronajímatel platí pouze za revizi např. plynového kotle na ohřev vody. Platí tedy, že údržbu platí nájemce a revizi spotřebičů platí majitel bytu. Pokud máte pojištění majetku, je důležité ve smlouvě stanovit i termíny pravidelných kontrol a revizí spotřebičů. 

Cena údržby ovlivňuje to, jestli opravu bude platit nájemce nebo majitel bytu. Je proto vhodné se vždy domluvit na každé opravě s nájemcem bytu. Podle vyhlášky je zde limit 1 000,-, a do tohoto limitu platí údržbu nájemce, nad tento limit jí platí pronajímatel. Ale toto pravidlo je ještě ovlivněno dalším faktorem, a to je roční limit. Roční limit je stanoven na 100 Kč/m2 bytu a pokud součet oprav přesáhne tuto částku, tak další opravy platí pronajímatel. Tedy pokud pronajímáte garsonku o ploše 33 m2, tak roční limit je 3 300 Kč. 

Avšak nepleťme si všechny uvedené informace s tím, když je nájemce odpovědným za škodu, pokud neprovádí výše zmíněné pravidelné běžné údržby. Pokud např. nájemce neinformoval pronajímatele o rozbitém bojleru a z toho důvodu vznikne na bytě větší škoda (např. tlak v trubkách a vytopení bytu), tak opravu a další škody platí nájemce. Limity také neplatí na úmyslné či neúmyslné větší škody na poškozeném zařízení bytu. Pokud nájemce zapomene hořící svíčku či nechá zapnutou plotnu (a vznikne z toho požár), tak škodu hradí nájemce. A pokud máte návštěvu a ta rozbije na bytě např. televizi či nábytek, tak za toto také odpovídá nájemce. 

 Kopie vyhlášky by měla být součástí dokumentů, které přikládáte k nájemní smlouvě. Určitě také doporučujeme při pronajímání bytu si sjednat pojištění odpovědnosti za škodu či pojištění domácnosti, abyste se vyhnuli potížím při vymáhání škody