Získání hypotéky je pro mnoho lidí klíčovým krokem na cestě k vlastnímu bydlení. Aby celý proces proběhl hladce, je nezbytné shromáždit všechny potřebné dokumenty, které banka vyžaduje. Víte, jaké jsou základní dokumenty potřebné k získání hypotéky? Existují i specifické požadavky spojené s různými situacemi, jako je např. zajištění přístupových cest k pozemku.

Základní dokumenty pro hypotéku

Prvním krokem k získání hypotéky je příprava osobních a finančních dokumentů. Banka bude chtít ověřit vaši totožnost a finanční stabilitu. K tomu budete potřebovat občanský průkaz nebo pas a v některých případech rodný list. Pokud žádáte o hypotéku společně s partnerem, budete muset předložit i oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství.

Další klíčovou součástí žádosti o hypotéku jsou finanční dokumenty. Banka bude chtít vidět potvrzení o vašich příjmech od zaměstnavatele nebo daňová přiznání, pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Dále budete muset poskytnout výpisy z bankovního účtu za poslední tři měsíce a případně doklady o dalších příjmech, jako je například nájemné nebo sociální dávky.

Pro posouzení hodnoty nemovitosti, kterou plánujete koupit, budete potřebovat odhad nemovitosti provedený autorizovaným odhadcem (to většinou zařizuje banka, která má své odhadce). K tomu připojte kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí, výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy.

Specifické dokumenty

Územně plánovací informace (UPI): pokud plánujete výstavbu domu, je nezbytné získat územně plánovací informaci. Tento dokument poskytuje klíčové údaje o podmínkách využití území a možných omezeních a regulacích, které mohou ovlivnit váš stavební projekt.

Projektová dokumentace pro výstavbu domu: v případě, že stavíte nový dům, budete muset předložit podrobnou projektovou dokumentaci. Ta zahrnuje technické nákresy, stavební plány a detailní popis stavebních prací. Kromě toho budete potřebovat stavební povolení nebo ohlášení stavby, v závislosti na rozsahu a typu plánované stavby.

Zajištění přístupových cest k pozemku: přístupové cesty k nemovitosti jsou klíčové pro její hodnotu a užitečnost. Pokud máte přístup k nemovitosti z veřejné komunikace, jako je obecní nebo státní cesta, máte automaticky nárok na přístup. Pokud však přístup k pozemku vede přes soukromý pozemek, je nezbytné zajistit věcné břemeno vstupu nebo vjezdu. Věcné břemeno vstupu vám umožní chodit přes cizí pozemek, zatímco věcné břemeno vjezdu zahrnuje právo jezdit autem a parkovat na cizím pozemku. Služebnost stezky je specifický typ věcného břemena, který umožňuje vstup na pozemek pouze pěšky.

Ostatní dokumenty

Mezi další důležité dokumenty patří doklady o splácení stávajících závazků, jako jsou jiné půjčky nebo úvěry. Banka musí zjistit, jestli jste schopni řádně splácet své stávající finanční závazky. Banky mohou vyžadovat, aby nemovitost byla pojištěna ještě před uzavřením hypotečního úvěru, takže se nabízí mít připravené doklady o pojištění nemovitosti.

Pokud je nemovitost ve spoluvlastnictví nebo existují jiné právní komplikace, může být potřeba předložit další právní dokumenty, jako jsou dohody spoluvlastníků nebo jiné právní smlouvy.

Čas jsou peníze, proto důkladná příprava dokáže urychlit koupi nemovitosti a schvalování hypotečního úvěru. Ať už se jedná o výstavbu nového domu nebo nákup stávající nemovitosti, každá situace má své specifické požadavky. Pokud máte svého realitního makléře nebo finančního poradce, zkonzultujte s ním vaší aktuální situaci, aby celý proces proběhl hladce a úspěšně.